Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Metryki parfii Błotnica
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

SANKTUARIUM W STAREJ BŁOTNICY

    "U stóp krzyża stała Jego Matka - tak jak stoi w tylu sanktuariach całej ziemi. Pamiętam sanktuarium w Błotnicy koło Radomia i koronację Matki Bożej - właśnie w roku 1977. [...] Bracia i siostry z Radomia i całej tej ziemi! Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Miłości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii."

Jan Paweł II, papież

(z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św.
 4 czerwca 1991 r. na lotnisku w Radomiu)    Stara Błotnica należy do grupy najdawniejszych miejscowości ziemi radomskiej. Jest położona 24 km na północ od Radomia i 4 km na zachód od drogi E7. W granicach piastowskich Błotnica leżała na Mazowszu, na krańcu Puszczy Stromieckiej, która sięgała od Pilicy do Radomierzy (Radomki) i jej ujścia do Wisły. Teren ten w późnym średniowieczu nazywany był Zapilczem.
    Do 1805 r. parafia w Błotnicy należała do diecezji gnieźnieńskiej, następnie do diecezji kieleckiej, a od 1818 r. do diecezji sandomierskiej. Od 1992 r. Błotnica należy do diecezji radomskiej, pozostając w dekanacie jedlińskim.


PRACE NAUKOWE, KSIĄŻKI I INNE OPRACOWANIA SANKTUARIUM W STAREJ BŁOTNICY

    1." Atrakcyjność Starej Błotnicy jako miejsca kultu maryjnego"

Jolanta Jurczak

(praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Gagackiej w Katedrze Turystyki i Rekreacji
 Radom 2007)


    2."Odpust 8 września 1868 r."

Ks. Józef Kloczkowski

("Przegląd Katolicki" Nr 47 z 19 listopada 1868 r. ss.747-751
 i "Przegląd Katolicki" Nr 48 z 26 listopada 1868 r. ss.763-765)


    3."Liber actuum ecclesiae Błotnicensis ab Anno 1805"

Patryk Biegański

(egzemplarz roboczy)
(skany w galerii)